Program Promocji Branży Budownictwa 2012-2015
Polska - Górnictwo

Aktualności

Misja gospodarcza branży budowlanej do Kaliningradu 12-14 marca 2015 r.

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w misji gospodarczej branży budowlanej do KALININGRADU w dniach 12-14 marca 2015 r, przy okazji wizyty na Międzynarodowych Targach FASAD 2015 w Kaliningradzie.

Jest to kolejne wydarzenie promocyjne realizowane w ramach Programu Promocji Branży Budowlanej - trzyletniego programu promocji dla firm z branży budowlanej, którego realizatorem jest Konsorcjum POLSKIE BUDOWNICTWO w składzie: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Przemysłowo-HandlowaBudownictwa, INTERSERVIS - Biuro Targów oraz ASM Centrum Badan i Analiz Rynku. W ramach Programu proponujemy Państwu udział w najważniejszych wydarzeniach targowych i misjach gospodarczych branży budowlanej do następujących krajów: Arabii Saudyjskiej, Czech, Kazachstanu, Maroka, Niemiec, Rosji, Szwecji oraz Ukrainy. Uczestnicy Programu uzyskują 75% refundacji z tytułu poniesionych kwalifikowanych kosztów udziałuw wybranych przedsięwzięciach. Branżowy Program Promocji Budownictwa gwarantuje jednocześnie szeroki zasięg kampanii promocyjnej organizowanych wydarzeń.

Obwód kaliningradzki zajmuje powierzchnię 15125 km2 i jest najmniejszą i najdalej wysuniętą na zachód jednostką administracyjną Rosji. Obwód został mocno dotknięty przez kryzys gospodarczy. W 2009 r. produkt regionalny brutto (PRB) spadł o 14,9% (niemal dwukrotnie więcej niż rosyjski PKB). Kondycja gospodarcza obwodu jest uzależniona od koniunktury w pozostałej części Rosji, gdyż rynek wewnętrzny jest głównym rynkiem zbytu artykułów produkowanych w obwodzie, a rosyjskie firmy są najważniejszymi inwestorami. Najważniejszą rolę w lokalnej gospodarce odgrywają handel i przemysł. Charakterystycznym elementem krajobrazu gospodarczego są montownie (m.in. samochodów i telewizorów). Jest to rezultat przepisów o specjalnej strefie ekonomicznej zwalniających z ceł i podatków towary importowane do obwodu, które mogą zostać przewiezione do pozostałej części kraju z zachowaniem ulg, jeśli w wyniku przetworzenia w obwodzie osiągną ustalony pułap wartości dodanej. W 2006r. znowelizowano podstawy prawne strefy, dążąc do zmiany jej profilu z montażowego na produkcyjno-eksportowy (ale do 2016 r. utrzymano wspomniane przywileje). W obwodzie notuje się znaczny deficyt handlowy - ponad 90% wymiany handlowej przypada na import. Ponad połowa wartości importu przypada na półprodukty sprowadzane do montowni. Import z Polski w 2011 r. stanowił tylko 8% całości importu. W ostatnich latach zrealizowano kilka dużych projektów infrastrukturalnych, finansowanych z budżetu federalnego. Powstała elektrociepłownia TEC-2, zmodernizowano port w Bałtijsku, rozbudowywane jest lotnisko w Chrabrowie, trwa budowa dróg szybkiego ruchu łączących Kaliningrad z lotniskiem i miejscowościami nadmorskimi. Rozbudowa infrastruktury będzie kontynuowana w związku z przygotowaniami do organizacji piłkarskich mistrzostw świata w 2018 г., których gospodarzem będzie Rosja, a kilka meczów odbędzie się w Kaliningradzie.

Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w/w misji zapewniamy kompleksowa usługę dotyczącą:

  • programu merytorycznego: spotkania z przedstawicielami organizacji biznesowych Kaliningradu (Kaliningradzka Izba Przemysłowo- Handlową oraz Stowarzyszeniem Budowlanym
  • udział w seminarium biznesowym oraz rozmowach B2B współorganizowanych przy pomocy Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo- Handlowej
  • rozmowy indywidualne podczas MT FASAD 2015
  • jak również obsługę logistyczną pobytu w Kaliningradzie (w tym przejazd na trasie Warszawa-Kaliningrad-Warszawa, wiza, ubezpieczenie, transfery lokalne, druk folderu itp.)

Więcej informacji o planowanym wydarzeniu: kontakt

Zapraszamy Państwa do udziału w działaniach promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Budownictwa

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Polskie Budownictwo, w składzie: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Interservis Biuro Targów Sp. z o.o., ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza jest wykonawcą programu Ministerstwa Gospodarki na realizację branżowego programu promocji BRANŻY BUDOWLANEJ: Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

W ramach branżowego programu promocji w ciągu trzech lat tj. od kwietnia 2012 do marca 2015 r. Konsorcjum Polskie Budownictwo realizuje szereg międzynarodowych imprez targowych oraz misji gospodarczych, konferencji i spotkań biznesowych w ramach spójnego planu promocji branży i skupionych wokół niej przedsiębiorców.

Kampania obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski oraz następujące kraje: Arabię Saudyjską, Czechy, Kazachstan, Maroko, Niemcy, Rosję, Szwecję oraz Ukrainę.

Konsorcjum POLSKIE BUDOWNICTWO zapewnia kompleksowa obsługę organizacyjno-logistyczna wszystkich wydarzeń zarówno firmom uczestniczącym w programie jak i przedsiębiorstwom zainteresowanym uczestnictwem tylko w poszczególnych wybranych imprezach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w najbliższych wydarzeniach promocyjnych:

  • Międzynarodowe Targi BAU’ Monachium, Niemcy – styczeń 2015 r.
  • Międzynarodowe Targi INTERBUD Łódź, Polska - luty 2015 r.
  • Międzynarodowe Targi BUDMA Poznań, Polska - marzec 2015 r.
  • Misja gospodarcza do Kaliningradu (podczas MT FASAD) – marzec 2015 r.
  • Międzynarodowe Targi INTERBUD Kijów, Ukraina – marzec 2015 r.

Zapraszamy także do zapoznania się z relacjami ze zrealizowanych juz działań, które dostępne są w zakładce Relacje.

Aktualności 2015   |   Aktualności 2014   |   Aktualności 2013   |   Aktualności 2012
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
wykonanie: ERYDIUM