Program Promocji Branży Budownictwa 2012-2015
Polska - Górnictwo

Kontakt

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Monika Sasiak
tel: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Relacje z mediami:
Dominika Świętońska
tel: 22 630 98 37
e-mail: dswietonska@kig.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
wykonanie: ERYDIUM