Program Promocji Branży Budownictwa 2012-2015
Polska - Górnictwo

O programie

Branżowe Programy Promocji w ramach poddziałania 6.5.1 POIG – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych został stworzony przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi przedsiębiorcami, mający na celu wypromowanie polskich marek eksportowych które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską. Jedną z wyróżnionych branż jest branża budownictwa.


Konsorcjum Polskie Budownictwo
Konsorcjum Polskie Budownictwo w składzie:

Krajowa Izba Gospodarcza - Lider Konsorcjum
Polska Izba Przemysłowo Handlowa Budownictwa
INTERSERVIS Sp. z o.o.
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

wygrało przetarg Ministerstwa Gospodarki na realizację branżowego programu promocji BUDOWNICTWA.

Umowa na realizację tego Programu została podpisana między Ministerstwem Gospodarki a Konsorcjum w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

W ramach branżowego programu promocji w ciągu trzech lat tj. od 26 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 r. Konsorcjum Polskie Budownictwo realizuje szereg międzynarodowych imprez targowych oraz misji gospodarczych, konferencji i spotkań biznesowych w ramach spójnego planu promocji branży i skupionych wokół niej przedsiębiorców.

Kampania obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski oraz następujące kraje: Arabię Saudyjską, Czechy, Kazachstan, Maroko, Niemcy, Rosję, Szwecję oraz Ukrainę. Podmiot gospodarczy uczestniczący w Programie może uzyskać 75% refundacji z tytułu poniesionych kosztów udziału w wybranych działaniach promocyjnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 maja 2012 r. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach promocyjnych przeznaczonych dla branży budownictwa oraz promocji Państwa firmy na rynkach międzynarodowych.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach promocyjnych.

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o bezpośredni kontakt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
wykonanie: ERYDIUM